Wednesday, January 11, 2017

නිදහස් by CHAPAbandara: විමල්! විමල්! ඔබ දැන් ඉන්නෙ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයෙ....

නිදහස් by CHAPAbandara: විමල්! විමල්!
ඔබ දැන් ඉන්නෙ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයෙ....
: විමල්!  විමල්! ඔබ දැන් ඉන්නෙ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයෙ. මේ වෙලාව හොඳයි 'ඔබ' ගැන ඔබට කියන්න! මුලින්ම කියන්න ඕනෙ, ඔබ මෙහෙම හිර කරන්නෙ, ...

No comments:

Post a Comment